Disclaimer

Deze website https://www.silverbackprotein.nl (de “Website”) is eigendom van Silverback Protein B.V. (hierna te noemen “Silverback Protein”), een onderneming met adres Lichttoren 32, Eindhoven. Silverback Protein is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71916458.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoud Website

Silverback Protein behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.

Silverback Protein besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

Alle prijzen getoond op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten door bijvoorbeeld een onjuiste invoer of technische problemen. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is Silverback Protein niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen u en Silverback Protein.

Aansprakelijkheid

Silverback Protein is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en Silverback Protein tot stand op grond van kennelijke fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

Silverback Protein is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en Silverback Protein is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is Silverback Protein niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. Silverback Protein aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Ondanks dat Silverback Protein er alles aan doet om misbruik te voorkomen, is Silverback Protein niet aansprakelijk voor informatie die gebruikers op de Website plaatsen. Silverback Protein controleert de inhoud die gebruikers van de Website op de Website plaatsen niet, maar kan deze inhoud wel aanpassen. Indien er klachten zijn, kan Silverback Protein deze inhoud onderzoeken en waar nodig ingrijpen.

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn, onder uitdrukkelijke afwijzing van alle andere voorwaarden, uitsluitend de algemene voorwaarden van toepassing zoals deze zijn te vinden op deze site. Deze voorwaarden zijn op de onderhavige site gepubliceerd. Indien u onverhoopt – om welke reden dan ook – geen kennis kan nemen van de inhoud van de voorwaarden, wordt u op eerste verzoek onmiddellijk een exemplaar toegezonden. Bij bestellingen via de site wordt u geacht kennis te hebben kunnen nemen van de tekst van deze voorwaarden.

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij Silverback Protein. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Silverback Protein is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Contact

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met Silverback Protein via info@silverbackprotein.nl.