Kwaliteit en zuiverheid

 

We willen natuurlijk ook qua zuiverheid top of the bill zijn. We onderwerpen daarom steekproefsgewijs onze producten aan zeer strenge labtesten. Let wel, onderaan staan de meest recente testen.

1. Classic

Hierbij is er getest op de aanwezigheid van maar liefst 65 pesticiden (bestrijdingsmiddelen). Maar ook de zware metalen kwik, arseen, cadmium en lood. Verder hebben we gekeken naar polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). Daarnaast hebben we ook verschillende microbiologische testen laten uitvoeren. Enerzijds hebben we gekeken naar zaken zoals het kiemgetal, schimmels en gisten en Salmonella. Maar wij zijn daarbij natuurlijk nóg verder gegaan. We hebben ook getest op bacteriën die betrokken zijn bij de fermentatie van de gebruikte aminozuren. Deze mogen natuurlijk niet meer aanwezig zijn.

Resultaten

En wat blijkt? Onze reguliere smaak scoorde een dikke 10! Van geen van de relevante verontreinigingen waarop we hebben gecontroleerd, kon ook maar íets gedetecteerd worden. Dat wil zeggen dat er niets van in zit of dat er zo weinig van in zit dat het niet meer gedetecteerd kon worden.

Zie hier het onderzoekscertificaat.

2. Ongezoet

Ook nu is er weer getest op pesticiden, alleen zijn de testen verbeterd en wordt er maar liefst op 750 soorten getest. Maar daarnaast is er ook gekeken naar de zware metalen kwik, arseen, cadmium en lood, de polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en hebben we weer de microbiologische testen laten uitvoeren.

Resultaten

Het ziet er weer keurig uit en laat zien waarom Silverback Protein zo’n goede en zuivere keuze is. Van de zware metalen arseen en kwik is er helemaal niks aangetroffen, of, in andere woorden beide zijn lager dan de detectielimiet. Van cadmium moest de test tot het uiterste gedreven worden om het nog net meetbare  0,02 milligram per kilogram (0,00002 gram per kilogram), bij een detectielimiet van 0,01 mg/kg, vast te stellen. Dat is dus 50x minder en dus echt een miniscule fractie van het wettelijk toegestane 1,0 mg per kilo voor voedingssupplementen. Van lood geldt eveneens dat de test nog net op het randje 0,02 milligram per kilogram, bij wederom een detectielimiet van 0,01 mg/kg, kon vaststellen. Dit is 150x minder dan wat is toegestaan en dus helemaal een miniscule fractie van de toegestane waarde van 3,0 mg/kg voor voedingssupplementen. Deze waarden voor zware metalen tonen dus nog maar eens aan dat we alleen gebruik maken van hoogwaardige ingrediënten.

Qua PAK’s en microbiologie zien de waarden er weer meer dan keurig uit. Alle PAK’s zijn onder de detectielimiet en er zijn geen pathogene micro-organismen gedetecteerd. De test voor de Corynebacterie is sinds ons vorige onderzoek weer een stuk nauwkeuriger geworden, waardoor wederom vast stond dat het extreem laag is, maar dat er nu een precieze waarde kon worden vastgesteld.

Om de kwaliteit van Silverback Protein nog verder duidelijk te maken, zie je in de appendix alle 750 pesticiden waarop getest is. Van al die stofjes is er dus slechts één aangetroffen en dan ook nog eens in een miniscule hoeveelheid: POB. Dit is een stofje dat uit planten gewonnen kan worden en dat dus ook bij biologische landbouw gebruikt mag worden. Het is zelf geen pesticide, maar een ondersteunende stof. Voor POB als zodanig is dan dus ook geen wettelijke maximale limiet vastgesteld. Als we dan uitgaan van de strenge norm voor pesticides (wat POB zelf niet is) geldt voor dit product een limiet van 0,05 ppm en zelfs daar zitten we ruim onder.

Zie hier het onderzoekscertificaat.

3. Ongezoet (2023)

Wederom getest op 750 pesticiden en daarnaast is weer gekeken naar de zware metalen kwik, arseen, cadmium en lood. Maar ook nog de PolyCyclische Koolwaterstoffen (PAK’s) zijn weer onderzocht er is gekeken op microbiologie.

Resultaten

Ook nu zijn de resultaten zelfs nog meer dan uitstekend!

  • Er zijn weer helemaal géén PAK’s aangetroffen;
  • Er zijn in zijn geheel geen schimmels, of bacteriën aangetroffen, waarbij er ook naar Salmonella, Coryne en Staphylococcen is gezocht;
  • Geen enkel van de 750 pesticiden waarop gezocht is, is aangetroffen.
  • Er is geen lood of arseen aangetroffen;
  • Omdat de testen superprecies zijn, is er een minescule hoeveelheid kwik en lood aangetroffen. Dit is zo laag dat het nog maar nèt gemeten kon worden. De hoeveelheid cadmium (0,01224 mg/kg) is bijvoorbeeld 80x lager dan wat toegestaan is en dus veilig geacht wordt. Bedenk hierbij dat vrijwel alle voeding die je laat testen zware metalen bevat omdat het helaas overal in ons milieu zit door menselijk toedoen (Kwik: verbranding van bruin- of steenkool, cadmium: bijproduct mijnbouw). Dank u voorvaderen :(.

Zie hier het onderzoekscertificaat